Eigen Veiligheid Eerst
Eigen Veiligheid Eerst
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

De Incident Manager is ontwikkeld voor alle IM-hulpverleners die als eerste bij een verkeersincident aankomen: politie, brandweer, ambulancezorg, wegbeheerders, bergers, pechhulpverleners en de Koninklijke Marechaussee.

Veiligheid

De Incident Manager is een hulpmiddel bij het treffen van de eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten. Uitgangspunt is dat de eerst-aankomende IM-hulpverlener* deze maatregelen alleen en met één IM-hulpverleningsvoertuig (auto of motor) moet kunnen treffen.

Gebruik

Deze app is makkelijk in gebruik en werkt off-line. In maximaal twee stappen is de beveiliging van een gegeven situatie te zien:

 • Kies de rijbaansituatie [1]
 • Kies de incidentsituatie [2]
 • Dan verschijnt de afbeelding met de aanwijzingen voor de beveiliging van een incident. [3]
 • Vergroot een afbeelding door erop te klikken. [4 ]
 • Bij het aanklikken van de groene termen verschijnt de uitleg ervan. [5]

Via de vijf iconen onder in het scherm krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe vraag je een veiligheidsmaatregel aan op de signalering?
 • Hoe handel je veilig bij gevaarlijke stoffen?
 • Hoe ga je veilig om met elektrische voertuigen?
 • Waar zet je je voertuig neer, wanneer je niet als eerste aankomt?
 • Hoe beveilig je met de motor?

Let op

De Incident Manager bevat minder informatie dan de richtlijn waarop deze gebaseerd is: de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten (2012). Deze richtlijn blijft voor alle situaties leidend.

*Alle genoemde veiligheidsmaatregelen mogen uitsluitend door IM-hulpverleners worden getroffen, en uitsluitend met IM-hulpverleningsvoertuigen. Deze voertuigen moeten zijn voorzien van de juiste waarschuwingslichten en voldoende retro-reflecterende striping.politie via politie appstore

De App IM Publicaties heeft de vorm van een bibliotheek. Daarin staan belangrijke publicaties over Incident Management en veiligheid bij de hulpverlening. die de gebruiker snel off-line kan raadplegen.

Multidisciplinaire doelgroep

Doelgroep van deze App is de IM-hulpverlener: politie, brandweer, ambulancezorg, wegbeheerders, bergers, pechhulpverleners en de Koninklijke Marechaussee.

In de App IM Publicaties staat de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten centraal.

Voordelen van de App IM publicaties:

 • altijd de nieuwste versie van de richtlijn
 • veel mogelijk-heden om eenvoudig en snel te zoeken
 • vanuit de richtlijn verduidelijkende animaties starten
 • goede verspreiding onder de medewerkers van de hulpverlenende organisaties
 • updates komen automatisch bij alle gebruikers terecht

Uitgever

Rijkswaterstaat heeft deze IM Apps speciaal laten ontwikkelen voor alle IM-hulpverleners.

Rijkswaterstaat is als wegbeheerder van het Nederlandse hoofdwegennet verantwoordelijk voor veiligheid en doorstroming op deze wegen.

 

Eigen Veiligheid Eerst